Kamseupay – Kam·Seu·Pay n kampungan atau menjurus ke sindiran kasar, sangat kampungan sekali.

Posted in K