Kamseupay

Kamseupay – Kam·Seu·Pay n kampungan atau menjurus ke sindiran kasar, sangat kampungan sekali.

katalina

ka·ta·li·na n jenis pesawat terbang yg dapat mendarat di air, bermotor dua, dan bersayap tinggi

kapling

kap·ling ? kaveling

katai

ka·tai a kecil atau kerdil pertumbuhannya