Istilahkata.com

Arti Kata • Istilah Kata beserta Definisi.

kodifikasi

advertisement
Definisi kodifikasi, Pengertian kodifikasi atau arti dari kodifikasi serta istilah kodifikasi atau Sinonim dari kata kodifikasi adalah:

ko·di·fi·ka·si n 1 himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; 2 Huk penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dl buku undang-undang yg baku; 3 Ling pencatatan norma yg telah dihasilkan oleh pembakuan dl bentuk buku tata bahasa, spt pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; 4 Ek pemberian nomor atau lambang pd perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yg berfungsi sbg alat untuk membedakan pos yg satu dng lainnya yg termasuk satu golongan;
me·ngo·di·fi·ka·si·kan v 1 menyusun (membukukan) peraturan sehingga menjadi kitab perundang-undangan: para pemuka adat sedang bermusyawarah untuk ~ hukum adat; 2 mencatat dan membukukan hasil strandardisasi yg dapat berupa buku tata bahasa atau kamus;
pe·ngo·di·fi·ka·si·an n proses, cara, perbuatan mengodifikasikan

Beri Rating untuk Arti/ Definisi dari kata kodifikasi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Rekomendasi

Popular

  1. nomenklatur
  2. regional
  3. fidah
  4. tenang
  5. sopan
  6. birokrasi
  7. multilingualisme
  8. wali (1)
  9. bilateral
  10. diskriminatif